sowang 发表于 2019-6-25 14:06:55

最全最权威!全国和省内热门大学预估录取线出炉!理615分文600分可报山大

鲁网 2019-06-25 10:42:56

昨天,2019年山东高考

分数线和一分一段表都公布了!

大家考的怎么样呢?

在为报考志愿纠结吗?

小编为您带来热门高校预估分数线!

省内高校

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUMTEpE1UHxkD3

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUMTEpU8RY2qnT

http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Xnp3e19Vhy

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1XoC1GGG9mH

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1XoZ3D7dqlV

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1XoxGPLPept

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1XpKCZCYdm5

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Y1rGQUnA67

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Y284FxoAph

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Y2R5hdHDWr

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Y3263RWoWV

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Y3H8b3kIAF

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YEEGluXjQG

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YEkApiQxqz

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YFD9t3HYmb

http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YFcD7tgMHr

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YFw96nutw7

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YRw1JyIkDy

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YSTInKxMy

sowang 发表于 2019-6-25 14:08:19

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YSm21J7DTN

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YT6Du9KFkw

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YTSIpfXe4c

大连理工大学:


http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Yf54v64Nad

http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1YfWEo5rJhZ

http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RUN1Yfn50JLRS3

(注:以上为各学校建议分数线,并非最终录取线)


来源:齐鲁晚报

编辑:庞亚茹 审核:李颖
页: [1]
查看完整版本: 最全最权威!全国和省内热门大学预估录取线出炉!理615分文600分可报山大